Måste arbetsgivaren ha olika avtal om inte alla anställda är fackligt organiserade?

Vilket avtal arbetsgivaren tecknar beror på om personalen som ska permitteras omfattas av kollektivavtal eller inte. Omfattas de personer som ska permitteras av kollektivavtal ska ett centralt och lokalt kollektivavtal om korttidsavtal tecknas. Omfattas personerna som ska permitteras inte av kollektivavtal ska arbetsgivaren teckna separata avtal om korttidsarbete med arbetstagarna. Sådana avtal måste tecknas med minst 70 procent av arbetstagarna på en driftsenhet för att stöd för korttidsarbete ska kunna beviljas.

Läs mer här: Hur gör jag som arbetsgivare för att införa korttidsarbete?

Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.