När börjar handläggningen av ärenden som begärt ändrad jämförelse­månad?

Handläggning av ärenden gällande korttidsstödet 2020 kommer att påbörjas vecka 36 och för ärenden som rör korttidsstödet 2021 planeras handläggning att starta från vecka 38.

Systemutveckling har krävts och därför har handläggning inte kunnat påbörjas direkt när begäran om ändrad jämförelsemånad kommit in.

Handläggning har pågått hela sommaren för de ärenden där jämförelsemånaden är den samma enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom, samt för de ärenden där företag begärt att få behålla samma jämförelsemånad. Majoriteten av ärenden som berörs av domen kommer inte att ändra jämförelsemånad.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.