När får jag besked om min avstämning och/eller begäran om förlängning?

Vi får en del frågor om varför besked om avstämning dröjer. Vi vet att det är utmanande tid för företag och att det slår olika hårt i olika branscher. Tillväxtverket har hela tiden prioriterat att betala ut stöd så snabbt det går.

Under avstämningen kontrolleras betydligt fler uppgifter än vid första ansökan. Därför tar handläggningen längre tid. Det är i avstämningen som du ser så att du fått rätt stöd sen du lämnade in din ansökan. För många kommer det att skilja sig mellan ansökan och utfall.
Den vanligaste anledningen till att vi behöver göra en utförligare kontroll är att vi behöver stämma av inbetalade arbetsgivaravgifter för de medarbetare som är inkluderade i avstämningen. Denna kontroll är avgörande för att beloppet ska bli rätt.
Avstämningarna fungerar också som kontroller i linje med lagen om korttidsarbete, och kontroller tar tid. Men vi arbetar för att hantera alla ansökningar så skyndsamt som möjligt.

Läs mer om handläggningstiden..
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.