När kan en arbetsgivare ansöka om ytterligare stöd för korttidsarbete?

Vid avstämningen är det möjligt att ansöka om ytterligare stöd.

När den första ansökan beviljades godkändes automatisk att bli godkänd för stöd i totalt sex månader om så önskas. Om dina ekonomiska svårigheter kvarstår efter sex månader kan du ansöka om att bli godkänd för stöd i ytterligare tre månader, alltså totalt nio månader.

Hur kan en ansökan för stöd av en ny period av korttidsarbete göras?

Mer information om avstämning.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.