När kan en arbetsgivare ansöka om ytterligare stöd för korttidsarbete?

Vid avstämningen är det möjligt att ansöka om ytterligare stöd.

För 2020 gällde att när den första ansökan beviljades blev du automatisk godkänd för stöd i totalt sex månader om så önskades. Om dina ekonomiska svårigheter kvarstod efter sex månader kunde du ansöka om att bli godkänd för stöd i ytterligare tre månader, alltså totalt nio månader.

Hur kan en ansökan för stöd av en ny period av korttidsarbete göras?

Mer information om avstämning.

Ansökan för korttidsstödet 2021 öppnar 29 mars. Vid avstämningen i juli 2021 kan man sedan söka retroaktivt 4 månader för månader man inte redan sökt för.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.