Ansökan för juli-september 2021 endast möjligt mellan 3-30 november 2021

Mellan 3 och 30 november 2021 är det möjligt att ansöka om korttidsstöd för perioden juli–september 2021.

Ansökan för stödperioden juli–september är endast öppen mellan 3 och 30 november. Det går alltså bara att söka stöd för denna period mellan de datumen, detta oavsett om du söker för första gången eller har fått korttidsstöd tidigare. Det gäller även om man vid den tidpunkten väntar på ett besked om en tidigare ansökan, eller om man överklagat ett tidigare beslut och väntar på en dom från Förvaltningsrätten eller högre instans.

För stödmånader under perioden 1 juli-30 september 2021 ska en ansökan om preliminärt stöd ha kommit in till Tillväxtverket senast vid utgången av november 2021. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.