När kan arbetsgivare ansöka om stöd för korttidsarbete?

Gällande korttidsstödet 2020:
Ansökan för korttidsstödet 2020 öppnade den 7 april 2020. Tiden som stödet kunde omfatta var dock från och med den 16 mars 2020. Stöd kunde beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader inom en lagstadgad frist.

Arbetsgivaren skulle ansöka om stöd inom två månader från sista datumet i den första månad som man ville söka stöd för. Det innebar exempelvis att stöd kunde sökas för maj månad fram till och med 31 juli.

Hur ansöker arbetsgivare om stöd för korttidsarbete?

Gällande korttidsstödet 2021:
Ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 öppnar den 29 mars 2021. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från den 1 december 2020.

Arbetsgivare som skickar in en ansökan i mars/april kan maximalt söka stöd för 1 dec 2020-31 maj 2021 vid ansökningstillfället. Arbetsgivare som söker stöd i mars/april kan söka stöd för resterande stödmånader vid avstämningstillfället (juli).

Det bör noteras att en ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. Detta innebär att om man t.ex. vill söka stöd för december 2020 måste man göra det senast den sista april 2021.

Mellan 3 och 30 november 2021 är det möjligt att ansöka om korttidsstöd för perioden juli–september 2021.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.