När kan arbetsgivare ansöka om stöd för korttidsarbete?

Ansökan öppnade den 7 april 2020. Tiden som stödet kan omfatta är dock från och med den 16 mars 2020. Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader inom en lagstadgad frist.

Arbetsgivaren måste ansöka om stöd inom två månader från sista datumet i den första månad som du vill söka stöd för. Det innebär exempelvis att stöd kan sökas för maj månad fram till och med 31 juli.

Hur ansöker arbetsgivare om stöd för korttidsarbete?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.