Om en koncern består av flera olika bolag, hanteras de separat för stöd för korttidsarbete?

Ja, olika bolag med olika organisationsnummer inom samma koncern hanteras separat.

Olika driftsenheter med samma organisationsnummer inom ett bolag hanteras gemensamt i en ansökan.

Vad är en "driftsenhet" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Tillväxtverket hanterar ansökningar utifrån organisationsnummer och gör bedömningar utifrån det enskilda bolaget i en koncern.

Under 2021 kontrolleras dock även värdeöverföringar från bolagets moderbolag. Läs mer här: Vad gäller vid värdeöverföringar såsom vinstutdelningar för företag som ansöker om korttidsstöd?
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.