Jag har inte fått beslut i ansökan för 2021 men vill söka mer stöd fram till 30 juni, hur gör jag?

Om du sökt stöd men inte fått beslut i din ansökan kommer du att kunna söka mer stöd när du gör din avstämning. Du kommer då att kunna söka stöd retroaktivt från och med 1 mars, förutsatt att ditt startdatum (första dagen du sökt stöd för i ansökan) är senast detta datum. Handläggningstiden kommer alltså inte att påverka dina möjligheter att söka mer stöd.

Exempel:
  • Lisa skickade in sin ansökan 18 juni och sökte då stöd för en anställd från 15 mars-30 maj (15 mars är Lisas startdatum).
  • Lisa får beslut i sin ansökan 3 november.
  • Lisa kan i sin avstämning söka stöd retroaktivt från 15 mars, alltså från och med sitt startdatum. 
För företag som skickar in en ansökan om stöd för första gången gäller de ordinarie reglerna om retroaktivitet. En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. Det innebär att man kan ansöka om stöd retroaktivt max fyra månader bakåt i tiden.

En ny ansökan om stöd måste alltså ha kommit in till Tillväxtverket senast:
  • 31 juli 2021 om du söker stöd för mars,
  • 31 augusti 2021 om du söker stöd för april,
  • 30 september 2021 om du söker stöd för maj,
  • 1 november 2021 (egentligen 31 oktober 2021 men datumet har flyttats fram till närmsta vardag) om du söker stöd för juni.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.