Om jag vill söka mer stöd men inte fått beslut i mitt ärende för 2021, hur gör jag då?

Du ska i första hand söka mer stöd i samband med din avstämning. Det är endast om du inte har hunnit få beslut i ditt ärende som du söker mer stöd genom att skicka in en komplettering.

En ansökan om preliminärt stöd enligt den tillfälliga lagen om korttidsarbete ska ha inkommit till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. Det innebär att man kan ansöka om stöd retroaktivt max fyra månader bakåt i tiden.

Eftersom datum för att göra avstämning samt söka mer stöd skjutits upp med en månad, av hänsyn till semesterperioden, förlängs således även perioden då man som längst kan söka retroaktivt stöd för mars månad. Har man en ansökan som man ska göra avstämning i ska en ansökan om mer stöd göras, via avstämning eller komplettering, senast den 28 augusti (istället för den 31 juli).

Observera att företag som skickar in en ansökan om stöd för första gången, och alltså inte har ett inskickat ärende att göra avstämning i, behöver följa de ordinarie reglerna om retroaktivitet och skicka in ansökan om stöd senast den 31 juli.

Se nedan när man bör skicka in en komplettering om man inte har ansökt om dessa månader redan i ansökan.
  • Sista dagen att ansöka om stöd för mars 2021 är 28 augusti 2021 (31 juli 2021 vid ny ansökan).
  • Sista dagen att ansöka om stöd för april 2021 är 31 augusti 2021.
  • Sista dagen att ansöka om stöd för maj 2021 är 30 september 2021.
  • Sista dagen att ansöka om stöd för juni 2021 är 1 november 2021 (egentligen 31 oktober 2021 men datumet har flyttats fram till närmsta vardag).
Om du kompletterar din ansökan, ange då alla de månader fram till 30 juni 2021 som du vill söka stöd för men inte tidigare ansökt om.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.