Omfattas timanställda av stödet för korttidsarbete?

Timanställda arbetstagare kan omfattas av stödet för korttidsarbete om det i anställningsavtalet är formulerat en förväntad arbetstid. Tiden kan antingen vara angiven i antal timmar per tidsenhet (till exempel månad eller vecka) eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.

Den lön som betalas ut till arbetstagaren och det stöd som ges till arbetsgivaren beräknas på motsvarande sätt som för deltidsanställda.

Gäller stöd för korttidsarbete även för den som arbetar deltid?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.