Omfattas timanställda av stödet för korttidsarbete?

Timanställda arbetstagare kan omfattas av stödet för korttidsarbete om det i anställningsavtalet är formulerat en förväntad arbetstid. Tiden kan antingen vara angiven i antal timmar per tidsenhet (till exempel månad eller vecka) eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.

Den lön som betalas ut till arbetstagaren och det stöd som ges till arbetsgivaren beräknas på motsvarande sätt som för deltidsanställda.

Gäller stöd för korttidsarbete även för den som arbetar deltid?

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.