Påverkas den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) av den sänkta lönen?

Nej, under tiden för korttidsarbete är den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) skyddad.

Arbetstagaren bör dock upplysa Försäkringskassan om att den deltar i korttidsarbete vid en ansökan om en socialförsäkringsförmån.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.