Påverkas den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) av den sänkta lönen?

Nej, under tiden för korttidsarbete är den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) skyddad.

Arbetstagaren bör dock upplysa Försäkringskassan om att den deltar i korttidsarbete vid en ansökan om en socialförsäkringsförmån.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.