Påverkas stödet för korttidsarbete av de aviserade sänkningarna av arbetsgivaravgifter?

Nej, stödet för korttidsarbete påverkas varken av att arbetsgivaravgifterna sänks eller att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.