Påverkas stödet för korttidsarbete av de aviserade sänkningarna av arbetsgivaravgifter?

Nej, stödet för korttidsarbete påverkas varken av att arbetsgivaravgifterna sänks eller att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift.

Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.