Hur kan avstämning utföras om den person som signerat ansökan har slutat eller inte går att nå?

Den som har signerat ansökan kan göra fler behöriga genom att "dela ansökan".

Om det av någon anledning inte går att nå denna person kan teknisk support kontaktas med följande uppgifter:
  • Ärendenummer (20xxxxxx)
  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) på vem som idag kan logga in, samt den som ska kunna logga in. 
  • Intyg från Bolagsverket som visar vilka som är behöriga att företräda arbetsgivaren. Om du inte är behörig att företräda företaget, men har fått i uppgift att fylla i avstämningen, bifoga en delegation som styrker att du är den som har rätten att vara kontaktperson i ärendet.
Kontakta teknisk support

Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.