Hur kan avstämning utföras om den person som signerat ansökan har slutat eller inte går att nå?

Den som har signerat ansökan kan göra fler behöriga genom att "dela ansökan".

Om det av någon anledning inte går att nå denna person kan teknisk support kontaktas med följande uppgifter: Registreringsnummer, namn på vem som ska kunna logga in, kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) och ett intyg från Bolagsverket som visar vilka som är behöriga att företräda arbetsgivaren. Om du inte är behörig att företräda företaget, men har fått i uppgift att fylla i avstämningen, bifoga en delegation som styrker att du är den som har rätten att vara kontaktperson i ärendet.

Om det av någon anledning inte kommer åt er arbetsgivares ansökan kan teknisk support kontaktas. Ange även då registreringsnummer, vem som försöker logga in och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).

Kontakta teknisk support

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.