Räcker det att skicka in de senaste 3 månaderna i avstämning två?

Om du gör din avstämning i Excel ska du ha med alla 6 månader i din avstämningsfil.

Om du gör din avstämning i webbformuläret i Min ansökan är din tidigare avstämda period redan inlagd.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.