Räcker det att vi bifogar en permitteringslista i vår ansökan 2021?

Nej.

Företagen ska vid ansökan lämna kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet. Finns lokala och centrala kollektivavtal ska båda skickas in. Kopiorna ska bifogas i Min ansökan.

Företag med kollektivavtal ska bifoga de avtal där det tydligt framgår vilka på arbetsplatsen som omfattas av korttidsarbete samt vilken arbetstids- och löneminskning som avtalats. Om detta till exempel framgår i det lokala kollektivavtalet ska det lokala kollektivavtalet bifogas till ansökan. 

Om ovanstående detaljer finns i permitteringslistan bör det bifogas tillsammans med det lokala och centrala kollektivavtalet. 


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.