Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön?

Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här.

OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av OB-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden.

Om du sökt stöd för en arbetstagare med första stödmånad maj (jämförelsemånaden är februari) utgörs alltså arbetstagarens ordinarie lön av arbetstagarens fasta månadslön i maj adderat med OB-ersättning på maximalt snittet av de utbetalda OB-ersättningarna för januari, februari och mars.

Gällande 2020

Finns kollektivavtal eller anställningsavtal som tecknats senast 16 mars 2020 och det där står att OB-ersättning ska utgå till den anställde med ett högre belopp i stödmånaden än det belopp som utgörs av det uträknade snittet är det viktigt att arbetsgivare följer avtalet. Däremot är den överskjutande delen inte stödgrundande. Arbetstagarens löneminskning ska baseras på den ordinarie lönen, framräknad enligt ovan.

Gällande 2021

Finns kollektivavtal eller anställningsavtal där det står att OB-ersättning ska utgå till den anställde med ett högre belopp i stödmånaden än det belopp som utgörs av det uträknade snittet är det viktigt att arbetsgivare följer avtalet. Däremot är den överskjutande delen inte stödgrundande. Arbetstagarens löneminskning ska baseras på den ordinarie lönen, framräknad enligt ovan.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.