Räknas ersättningar för provision in i ordinarie lön?

Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här.

Om arbetstagarens provisionsbaserade löneandel i stödmånaden blir högre än den lägsta av de provisionsbaserade löneandelarna i månaden innan jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden ska dock det lägsta av dessa belopp anses utgöra den provisionsbaserade delen av arbetstagarens lön.

Om du sökt stöd för en arbetstagare med första stödmånad maj är jämförelsemånaden februari. Arbetstagarens ordinarie lön utgörs alltså av arbetstagarens fasta månadslön i maj adderat med en provision på maximalt den lägsta utbetalda provisionen för januari, februari eller mars.

Gällande 2020

Det är viktigt att arbetsgivare följer kollektivavtal och anställningsavtal. Har ett sådant tecknats senast 16 mars 2020 där det står att provision ska utgå till den anställde med ett högre belopp i stödmånaden än den lägsta utbetalningen av provision för månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter, får sådan överskjutande del betalas ut i sin helhet. Dock är den överskjutande delen inte stödgrundande. Arbetstagarens löneminskning ska baseras på den ordinarie lönen, framräknad enligt ovan.

Gällande 2021

Det är viktigt att arbetsgivare följer kollektivavtal och anställningsavtal. Om det i ett sådant avtal står att provision ska utgå till den anställde med ett högre belopp i stödmånaden än den lägsta utbetalningen av provision för månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter, får sådan överskjutande del betalas ut i sin helhet. Dock är den överskjutande delen inte stödgrundande. Arbetstagarens löneminskning ska baseras på den ordinarie lönen, framräknad enligt ovan.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.