Räknas korttidsarbete som statsstöd?

Nej, det är inte statsstöd eftersom åtgärden inte är selektiv.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.