Behöver ägare av aktiebolag med endast sig själv som arbetstagare skriva avtal om korttidsarbete?

Ja, alla arbetsgivare ska kunna visa på att det finns ett avtal om korttidsarbete, även för aktiebolag där ägaren utgör den enda arbetstagaren.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.