Ska arbetsgivaren påbörja korttidsarbete innan korttidsstödet 2021 går att söka?

Ansökan för korttidsstödet 2021 öppnar den 29 mars. Fram till att ansökan öppnar får man låta de anställda påbörja korttidsarbete innan något stödbelopp kan betalas ut, detta inklusive att avtal om korttidsarbete skrivs samt att arbetstidsminskning och löneminskning i enlighet med avtalad nivå av korttidsarbete utförs. Besked om beviljat stöd kan först lämnas i efterhand när lagen trätt ikraft samt stödet öppnat.

Retroaktiva avtal kan skrivas fram till dess att ansökan öppnar för stödet 2021, dvs 29 mars. Läs mer här.

Läs mer om förutsättningar för korttidsarbete 2021 på denna sida.
Läs mer om arbetstidsminskning och löneminskning
Läs mer om avtal för stödet 2021 på denna sida.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.