Ska arbetsgivaren påbörja korttidsarbete innan korttidsstödet 2021 går att söka?

Regeringen har aviserat att den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen träder i kraft 15 februari 2021. Det är först då som alla förutsättningar för stödet finns på plats och Tillväxtverket kan slutföra arbetet med att anpassa och utveckla systemet för att hantera det nya stödet (korttidsarbete 2021).

Tillväxtverket bedömer att ansökan av det nya stödet (korttidsarbete 2021) kan öppna 5-8 veckor efter att den nya lagen beslutats. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

Fram till att ansökan öppnar får man låta de anställda påbörja korttidsarbete innan något stödbelopp kan betalas ut, detta inklusive att avtal om korttidsarbete skrivs samt att arbetstidsminskning och löneminskning i enlighet med avtalad nivå av korttidsarbete utförs. Besked om beviljat stöd kan först lämnas i efterhand när lagen trätt ikraft samt stödet öppnat. Retroaktiva avtal kan skrivas fram till dess att ansökan öppnar för stödet 2021, dvs 29 mars. Läs mer här.

Läs mer om förutsättningar för korttidsarbete 2021 på denna sida.
Läs mer om villkoren för korttidsarbete på denna sida.
Läs mer om arbetstidsminskning och löneminskning på denna sida.
Läs mer om avtal för stödet 2021 på denna sida.
Läs mer om 80 procent permittering januari-mars 2021 på denna sida.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.