Ska arbetsgivaren skriva nya avtal för korttidsstödet 2021?

Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Avtalen om korttidsarbete måste vara skriftliga. Från det att ansökan öppnade, kan arbetsgivare söka stöd för korttidsarbete retroaktivt från 1 december 2020.

Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal. Läs mer om dessa förutsättningar på denna sida.

Läs mer om hur länge man kan skriva retroaktiva avtal här: Hur länge kan vi skriva retroaktiva avtal för korttidsarbete 2021?

Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av den förlängda stödperioden, 1 juli – 30 september 2021, behöver du även här skriva nya avtal med dina anställda.

Förlängningen under perioden juli till september innebär nya förutsättningar såsom ny jämförelsemånad för alla sökande. En avtalsperiod kan därför inte sträcka sig över månadsskiftet 30 juni – 1 juli 2021. Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – juni 2021 och juli – september 2021.

Arbetsgivare som vill söka korttidsstöd för perioden juli – september 2021 behöver därför träffa avtal om korttidsarbete med en eller flera nya avtalsperioder avseende den förlängda perioden juli till september 2021.


(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.