Ska det betalas arbetsgivaravgift på det belopp man får i korttidstöd för den anställde?

Ja. Underlaget för arbetsgivaravgifterna är den utbetalda bruttolönen. Här finner du mer information och räkneexempel: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/1319.html#update_20200325201539


Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.