Ska förmåner räknas med i den ordinarie lönen?

Vid ansökan om preliminärt stöd och vid avstämning ska arbetstagarens ordinarie lön anges. Med arbetstagarens ordinarie lön avses den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft rätt till under stödmånaden om han eller hon inte deltagit i korttidsarbete. Med ordinarie lön avses inte eventuella löneförmåner arbetstagaren har rätt till.

När arbetstagaren har en avtalad förmån som utgår efter att arbetsgivaren gjort ett bruttolöneavdrag, så kallad löneväxling, ska stödet vid korttidsarbete beräknas utifrån arbetstagarens ordinarie lön efter bruttolöneavdraget. Det är alltså lönen efter löneväxlingen som är stödgrundande och som ska anges som den anställdes ordinarie lön vid ansökan om preliminärt stöd och avstämning.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.