Ska jag göra en ansökan för varje driftsenhet?

En ansökan per organisationsnummer. Att skicka in flera ansökningar som hör till samma organisationsnummer kommer leda till längre handläggningstider för det sökande företaget.

Om du söker för permitterad personal från flera driftsenheter ska du göra detta i en samlad ansökan för alla driftsenheter om de tillhör samma organisationsnummer.


Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.