Ska jag göra en ansökan för varje driftsenhet?

Nej, det ska endast göras en ansökan per organisationsnummer. Att skicka in flera ansökningar som hör till samma organisationsnummer kommer leda till längre handläggningstider för det sökande företaget.

Om du söker stöd för permitterad personal från flera driftsenheter ska du göra detta i en samlad ansökan för alla driftsenheter om de tillhör samma organisationsnummer.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.