Ska justerade avtal om korttidsarbete skickas in vid avstämningen 2021?

Justerade avtal skickas endast in i samband med avstämningen om de omfattar nya personer eller nya perioder som inte täcks in av tidigare inskickade avtal. Övriga justerade avtal skickas inte in, dock kan Tillväxtverket komma att begära in dem.

Detta gäller för avstämning för stödperioder mellan december 2020 och juni 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.