Ska karensdagen anges som obetald eller betald frånvaro?

När det gäller sjukfrånvaro är det grundläggande att titta på vem som har den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro. Om arbetsgivaren står för kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska den fyllas i under betald frånvaro.

Om arbetsgivaren inte står för den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska det fyllas i under obetald frånvaro.

Står inte arbetsgivaren för den huvudsakliga kostnaden, t ex vid karens, ska den fyllas i under obetald frånvaro.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.