Utbildning under korttidsarbete.

Kortidsjobbar 60%. Alltså 3 dgr per vecka. Med löneavdrag  enl det.  Nästa vecka skall det hållas kompetensutvecklings kurs 5 dgr heltid 40 tim. Jag får fortfarande samma avdrag på lönen som att jag skulle korttidsjobba 60%. Borde jag inte ha full lön för att jag är på kurs 40 tim en vecka? Eller få kompensation för de 2 extra dagar kursen är jämfört om jag skulle korttidsjobbat 3 dgr normalt. Kursen är ingen kompetensutveckling utan är samma kurs vi gått 2 ggr tidigare.

Kommentarer

  • Hej,
    Det kan bero på vad ni har avtalat om sinsemellan och hur arbetstidsschemat ser ut i övrigt. Även om ett lokalt avtal kan bestämma hur ni går tillväga har arbetsgivaren rätt att återkalla sin personal om behov uppstår.
    Är du permitterad 2 dagar i veckan, bör du kompenseras med 2 lediga dagar vid annat tillfälle alternativt att arbetsgivaren skriver om avtalet att gälla en lägre permitteringsgrad.

    Vänligen
    Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.