Vad är det som ska bifogas till er ansökan?

I ansökan för korttidsstöd 2020 ska samtliga sökande företag bifoga en ifylld beräkningshjälp med information om de anställda som omfattas av korttidsarbetet.


Beräkningshjälpen för korttidsstödet 2020 hittar du här.

I ansökan för korttidsstöd 2021 ska endast företag som söker stöd för fler än 25 anställda bifoga en beräkningshjälp.

Beräkningshjälpen för korttidsstödet 2021 hittar du här.


Om du har över 400 000 kr i lönesumma behöver du i ansökan om korttidsstödet 2021 även bifoga ett revisorsyttrande. Läs mer om det här: Revisorsyttrande - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)


Företagen ska vid ansökan om korttidsstöd för 2021 även lämna kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet. Finns lokala och centrala kollektivavtal ska båda skickas in. Kopiorna ska bifogas i Min ansökan.

Företag med kollektivavtal ska bifoga de avtal där det tydligt framgår vilka på arbetsplatsen som omfattas av korttidsarbete samt vilken arbetstids- och löneminskning som avtalats. Om detta till exempel framgår i det lokala kollektivavtalet ska det lokala kollektivavtalet bifogas till ansökan.

Om lokal fackklubb saknas på arbetsplatsen kan arbetsgivaren istället ingå ett sådant avtal direkt med den centrala arbetstagarorganisation som slutit eller godkänt det centrala kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Företaget ska då bifoga det avtal där det tydligt framgår vilka på arbetsplatsen som omfattas av korttidsarbete och arbetstids- och löneminskning. Ni hittar våra mallar för avtal på vår hemsida.

Företag utan kollektivavtal ska bifoga de skriftliga avtal som tecknats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.