Vad är det som ska bifogas till er ansökan?

Ni ska i er ansökan bifoga den ifyllda beräkningshjälpen samt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.Ni hittar våra mallar för avtal på vår hemsida.


Beräkningshjälpen för korttidsstödet 2020 hittar du här.
Beräkningshjälpen för korttidsstödet 2021 hittar du här.


Om du har över 400 000 kr i lönesumma behöver du i ansökan om korttidsstödet 2021 även bifoga ett revisorsyttrande. Läs mer om det här: Revisorsyttrande - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)


Företagen ska vid ansökan lämna kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet. Finns lokala och centrala kollektivavtal ska båda skickas in. Kopiorna ska bifogas i Min ansökan.

Företag med kollektivavtal ska bifoga de avtal där det tydligt framgår vilka på arbetsplatsen som omfattas av korttidsarbete samt vilken arbetstids- och löneminskning som avtalats. Om detta till exempel framgår i det lokala kollektivavtalet ska det lokala kollektivavtalet bifogas till ansökan.

Om lokal fackklubb saknas på arbetsplatsen kan arbetsgivaren istället ingå ett sådant avtal direkt med den centrala arbetstagarorganisation som slutit eller godkänt det centrala kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Företaget ska då bifoga det avtal där det tydligt framgår vilka på arbetsplatsen som omfattas av korttidsarbete och arbetstids- och löneminskning.

Företag utan kollektivavtal ska bifoga de skriftliga avtal som tecknats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.