Vad är det som ska bifogas till er ansökan?

Ni ska i er ansökan bifoga den ifyllda beräkningshjälpen samt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.Ni hittar våra mallar för avtal på vår webbsida

Beräkningshjälp för den första ansökan kan ni ladda ner här.


Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.