Vad är en "driftsenhet" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Med driftsenhet menas hela eller en del av ett företag som är belägen på en och samma geografiska plats, till exempel i en byggnad eller inom samma inhägnade område. Det kan till exempel vara en fabrik, en butik eller en restaurang.  

En driftsenhet behöver inte vara en självgående ekonomisk enhet. Det avgörande är den geografiska avgränsningen, inte den organisatoriska.

Exempelvis utgör två butiker som ägs av samma företag men som ligger på olika orter normalt sett olika driftsenheter.

Definitionen av vad som är en driftsenhet bygger på lag (1982:80) om anställningsskydd 22 §.

Varje arbetsgivare bör göra en bedömning av vad som är en driftsenhet i den egna organisationen. Bedömningen bör dokumenteras.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.