Till senaste kommentaren

Vad är en "driftsenhet" när det gäller stöd för korttidsarbete?

En driftsenhet är avgränsad till en geografisk plats. Det kan vara hela, eller en del, av ett företag som är beläget inom en och samma byggnad eller samma inhängande område. Det kan till exempel vara en fabrik, en butik eller en restaurang.

För att definiera om en arbetsplats är en egen driftsenhet behöver en bedömning göras av vilka samband olika arbetsplatser har till varandra. Det finns tre kriterier att utgå från:
 1. Är verksamheten organiserad på ett sammanhållet sätt?
 2. Bedrivs arbetet gemensamt?
 3. Är arbetsplatsen organisatoriskt självständig?
Det är inte arbetsplatsens storlek, eller ifall arbetsplatsen har utbyggd administration, som avgör om en arbetsplats är en driftsenhet: Om det inte finns någon anknytning till en annan driftsenhet kan en arbetstagare ses som en egen driftsenhet.

Tolkningen av vad som är en driftsenhet bygger på lagen om anställningsskydd 22 §.

Varje arbetsgivare bör göra en bedömning av vad som är en driftsenhet i den egna organisationen. Bedömningen bör dokumenteras.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vi har fått information om att ni öppnat upp för en bredare tolkning av vad en driftsenhet är, än att det måste vara geografiskt avgränsat. Som vi förstår kan en avdelning inom samma organisation, som är på samma arbetsplats vara en egen driftsenhet om arbetstagarna arbetar med vitt skilda arbetsuppgifter som inte överlappar varandra.

  Vi undrar därför om en avdelning som jobbar enbart med produktion och tillverkning av produkter kan anses vara en egen driftsenhet jämfört med resterande avdelningar (ekonomi, admin, marknad och utveckling/forskning)?
  Vi har tillräckligt stor lokal för att ha vår egen produktion in-house men det är vitt skilda arbetsuppgifter jämfört med de andra avdelningarna.
  Linda
 • Hej Linda,
  Det är svårt för oss att svara på din fråga utan att veta bakgrund.
  Gå igenom de tre frågorna ovan, finns det ingen anknytning till en annan driftsenhet kan de ses som separata. Den bedömningen måste dock arbetsgivaren göra i den egna organisationen.

  Vänligen
  Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.