Vad är interna respektive externa kompetensinsatser?

Med extern kompetensinsats menas köp av tjänst från extern utbildningsleverantör. Det kan till exempel vara ämnes- eller yrkesspecifika insatser, kurser inom högskola, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Insatserna kan vara både teoretiska och praktiska.

Med intern kompetensinsats menas insatser som genomförs av arbetsgivaren själv eller av företag i samma koncern.

En kompetensinsats kan i vissa fall vara både extern och intern. Det kan till exempel vara en insats där en del av utbildningen köps in av ett annat företag inom koncernen och den andra delen köps in externt av ett utbildningsföretag utanför koncernen.

Om du vill ansöka om ersättning för en insats som är både intern och extern ska du i Min ansökan välja alternativet "intern och extern".
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.