Vad är kompetensinsatser inom korttidsarbetet?

Kompetensinsatser är en möjlighet för företag att inte bara överleva tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, utan också att investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt. För individen kan det också vara en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden i stort.

Med kompetensinsatser inom korttidsarbete menas insatser som innebär en möjlighet för dig som får stöd till korttidsarbete att samtidigt ansöka om ersättning för kompetensinsatser med upp till 10 000 kronor per arbetstagare. Syftet ska vara för att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för. Att validera kompetens innebär att strukturerat bedöma, värdera, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens som en person redan har, oavsett hur den anställde har skaffat sig dessa. Här kan du läsa mer om validering.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.