Vad är korttidsarbete (kallades tidigare för korttidspermittering)?

Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal (eller - om kollektivavtal saknas - med stöd av avtal med berörda arbetstagare under vissa förutsättningar) under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden under 2020 samt 2021 innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering. Med anledning av den rådande coronapandemin antogs ändring i lagen (förordning 2020:208) 2 april 2020.

Mer information från regeringen.

Stödet för korttidsarbete har först förlängts till som längst juni 2021. Förlängningen regleras i en ny tillfällig lag, lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, vilket i praktiken innebär att förlängningen är ett nytt stöd. Samtidigt har ändringar gjorts i den befintliga lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Stödet har sedan förlängts till som längst september 2021 i en ny tillfällig lag, lag (2021:702).

Mer information om korttidsstödet 2021.


Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.