Vad behöver ingå i avtalet som reglerar kompetensinsatsen?

För att företaget ska få ersättning för kostnader för kompetensinsatser måste det finnas ett skriftligt avtal där de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna framgår.

Förutsättningarna för kompetensinsatserna ska regleras antingen i centrala eller lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Följande närmare förutsättningar ska framgå av avtalet:
  • att arbetstagaren ska delta i de kompetensinsatser som arbetsgivaren anordnar under den arbetsbefriade tiden
  • om kompetensinsatserna ska syfta till att höja kunskapsnivån hos arbetstagaren, eller validera den kunskap som arbetstagaren redan har
  • vad kompetensinsatserna ska bestå av (en beskrivning av insatsen och namn på utbildningar, kurser eller valideringsinsatser)
  • om kompetensinsatserna ska förläggas på för arbetstagaren betald arbetsbefriad tid eller obetald arbetstid*.
  • att arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för de enskilda kompetensinsatserna.
Betald arbetsbefriad tid är sådan tid som arbetstagaren får ersättning för utan att något arbete utförs. Till exempel om arbetstidsminskningen är 20 procent och löneminskningen fyra procent så är 16 procent av arbetstidsminskningen betald arbetsbefriad tid.

* Obetald arbetstid är sådan tid som arbetstagaren inte får ersättning för under korttidsarbetet. Till exempel om arbetstidsminskningen är 20 procent och löneminskningen fyra procent så är fyra procent av arbetstidsminskningen obetald arbetstid.

Du hittar en mall för avtal om kompetensinsatser här.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.