Vad betyder den felkod eller infokod jag fått i systemet vid avstämning 2020?

De felkoder som systemet kan visa är:
Felkod 1: Startdatum är senare än slutdatum
Felkod 2: Avtalad arbetstidsminskning mars-april är ogiltig
Felkod 3: Avtalad arbetstidsminskning i april är ogiltig
Felkod 4: Ogiltigt personnummer
Felkod 5: Angiven frånvaro har negativt värde
Infokod 6: Faktisk arbetsminskning uppfyller inte avtal
Infokod 7: Slutdatum är senare än 1900-01-00
Infokod 8: Startdatum är senare än 1900-01-00

Denna artikel utgår ifrån avstämningshjälpen 2020.

(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.