Vad betyder den felkod eller infokod jag fått i systemet vid avstämning?

De felkoder som systemet kan visa är:
Felkod 1: Startdatum är senare än slutdatum
Felkod 2: Avtalad arbetstidsminskning mars-april är ogiltig
Felkod 3: Avtalad arbetstidsminskning i april är ogiltig
Felkod 4: Ogiltigt personnummer
Felkod 5: Angiven frånvaro har negativt värde
Infokod 6: Faktisk arbetsminskning uppfyller inte avtal
Infokod 7: Slutdatum är senare än 1900-01-00
Infokod 8: Startdatum är senare än 1900-01-00

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.