Vilka krav finns för korttidsarbete?

Arbetsgivaren måste uppfylla de ekonomiska kraven vid tidpunkten för ansökan:
  • inte är på obestånd
  • inte är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning
  • inte är föremål för företagsrekonstruktion.
Om arbetsgivaren har kollektivavtal ska det finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal ska minst 70% av arbetstagarna på driftenheten godkänna och avtala om korttidsarbete.

Vad är en "driftsenhet" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. I bedömningen ska alltså arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten. Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal. Bedömningen får göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena hos det aktuella företaget.

Korttidsarbete kan ske i tre fasta nivåer: 20%, 40% eller 60%. Under maj-juli 2020 finns även möjligheten till 80%.

Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid under 2020?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.