Till senaste kommentaren

Vad gäller vid värdeöverföringar såsom vinstutdelningar för företag som ansöker om korttidsstöd?

Mot bakgrund av regeringens förslag till nya regler, kommer Tillväxtverket med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar från 16 mars 2020 fram tills det att den nya lagen förväntas träda i kraft 15 februari 2021. 

Ett godkännande för stöd vid korttidsarbete får bara lämnas om följande fyra omständigheter kan anses uppfyllda, nämligen:
  1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
  2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,
  3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och
  4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring i form av vinstutdelning, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. 

En aktieutdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning eller vid tidpunkten för beslut om utdelning.

Tillväxtverket tar hänsyn till aktieutdelningar och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidsarbete. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller ej i förhållande till de krav lagen uppställer. Värdeöverföringar kopplade till avtalsförpliktelser som har uppkommit före den 16 mars 2020 kan i enskilda fall anses vara förenliga med lagens krav. Varje enskilt företag som tar emot stöd vid korttidsarbete är skyldigt att visa att rätt till stöd föreligger.

OBS! Detta är regler som gäller till och med 15 februari 2021. Läs mer om regler som förväntas träda i kraft den 15 februari 2021 här som gäller förlängningen

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.