Omfattas anställda som uppbär anställningsstöd från Arbetsförmedlingen av stöd för korttidsarbete?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.

Anställningsstöden är inte företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person.

Tillväxtverket är medvetna om att kombinationen av korttidsarbete och anställningsstöd kan innebära en negativ lönekostnad.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.