Omfattas anställda som uppbär anställningsstöd från Arbetsförmedlingen av stöd för korttidsarbete?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.

Anställningsstöden är inte företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person.

Tillväxtverket är medvetna om att kombinationen av korttidsarbete och anställningsstöd kan innebära en negativ lönekostnad.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.