Vad gäller för bonusutbetalningar för arbetsgivare som ansöker om korttidsstöd?

Bonus som arbetstagaren genom avtal har ovillkorlig rätt till är förenligt med stöd till korttidsarbete eftersom arbetsgivaren då har skyldighet att betala ut denna och den därmed inte kan anses vara en tillgänglig åtgärd för att minska kostnaden för arbetskraft.

Om arbetsgivaren däremot har en enligt avtalet ensidig rätt att besluta om utbetalning av bonus är Tillväxtverkets principiella bedömning att utbetalning av bonus inte är förenligt med arbetsgivarens skyldighet att minska sina lönekostnader under stödperioden. Om en sådan bonusutbetalning ändå sker under den period arbetsgivaren erhåller stöd, kan det påverka arbetsgivarens rätt till stöd då arbetsgivaren inte använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Tillväxtverket tar hänsyn till bonusutbetalningar vid prövning av ansökan om stöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare). Stödmottagaren är skyldig att visa att rätt till stöd föreligger.

Bonusutbetalningar är inte stödgrundande och ska därför inte rapporteras in som ordinarie lön.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.