Vad gäller för bonusutbetalningar för arbetsgivare som ansöker om korttidsstöd?

Bonus som arbetstagaren genom avtal har ovillkorlig rätt till är förenligt med stöd till korttidsarbete eftersom arbetsgivaren då har skyldighet att betala ut denna och den därmed inte kan anses vara en tillgänglig åtgärd för att minska kostnaden för arbetskraft.

Om arbetsgivaren däremot har en enligt avtalet ensidig rätt att besluta om utbetalning av bonus är Tillväxtverkets principiella bedömning att utbetalning av bonus inte är förenligt med arbetsgivarens skyldighet att minska sina lönekostnader under stödperioden. Om sådan ändå sker kan det påverka arbetsgivarens rätt till stöd vid korttidsarbete under det räkenskapsår arbetsgivaren erhåller stödet (med undantag för beslut och utbetalningar före den 16 mars 2020).

Tillväxtverket tar hänsyn till bonusutbetalningar vid prövning av ansökan om stöd. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare). Stödmottagaren är skyldig att visa att rätt till stöd föreligger.

Bonusutbetalningar är inte stödgrundande och ska därför inte rapporteras in som ordinarie lön.

Läs mer om bonusutbetalningar här.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.