Vad gäller för det ordinarie stödet?

Från och med 1 oktober 2021 gäller den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete. Det tillfälliga stödet för korttidsarbete som upphör att gälla 30 september 2021 har varit riktat till verksamheter med ekonomiska svårigheter som en direkt följd av coronapandemin. Eftersom förutsättningarna för det ordinarie stödet för korttidsarbete delvis ser annorlunda ut behöver Tillväxtverket göra nya bedömningar enligt lagens krav.

Några förutsättningar för att vara berättigad stöd enligt den permanenta lagen (2013:948):
  • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll.
  • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
  • Alla företag som har fått stöd för korttidsarbete under 2020-stödet befinner sig i karens och kan söka det ordinarie stödet först 24 månader efter sista stödmånad i 2020-stödet. Detta gäller även om företaget senare fått återkrav.
Några av villkoren:
  • De ekonomiska svårigheterna ska rimligen inte ha kunnat förutses.
  • Permitteringsgraderna är 20, 40 och 60 procent.
  • Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna.
  • Arbetstagare kan inte få stöd under uppsägningstid.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd.
Läs mer om det ordinarie stödet: Ordinarie stöd för korttids­arbete

Om du är osäker på vilken lagstiftning som gäller för din ansökan: Hur vet jag om jag fått stöd enligt 2020 eller 2021 års lagstiftning?
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.