Vad gäller för det ordinarie stödet?

Från och med 1 oktober gäller den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete. Det tillfälliga stödet för korttidsarbete som upphör att gälla 30 september har varit riktat till verksamheter med ekonomiska svårigheter som en direkt följd av coronapandemin. Eftersom förutsättningarna för det ordinarie stödet för korttidsarbete delvis ser annorlunda ut behöver Tillväxtverket göra nya bedömningar enligt lagens krav.

Några förutsättningar för att vara berättigad stöd enligt den permanenta lagen (2013:948):
  • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll.
  • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
  • Företag som har fått stöd för korttidsarbete under 2020 har en karenstid på 24 månader från sista stödmånaden i stödperioden.
Några av villkoren:
  • De ekonomiska svårigheterna ska rimligen inte ha kunnat förutses.
  • Permitteringsgraderna är 20, 40 och 60 procent.
  • Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna.
  • Arbetstagare kan inte få stöd under uppsägningstid.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd.
Läs mer om det ordinarie stödet: Den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete

Just nu har vi ingen möjlighet att ge andra svar eller förhandsinformation än det som finns publicerat på webben
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.