Vad gäller för företag med hängavtal som vill införa korttidsarbete?

Företag som har hängavtal ska vända sig till facket för att införa korttidsarbete. Om det kollektivavtal som hängavtalet är kopplat till reglerar korttidsarbete ska förhandling med facket ske. Om ett hängavtal ingås gäller, vad beträffar korttidsarbete, samma regler som för de företag som har kollektivavtal.

Om korttidsarbete inte är reglerat i avtalet så kan arbetsgivaren teckna separata avtal om korttidsarbete med arbetstagarna. Observera att sådana avtal måste tecknas med minst 70 % av arbetstagarna på en driftsenhet för att stöd för korttidsarbete ska kunna beviljas.

Läs mer här: Hur gör jag som arbetsgivare för att införa korttidsarbete?
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.