Vad gäller för koncernbidrag för företag som ansöker om korttidsstöd?

Ett godkännande för stöd vid korttidsarbete får bara lämnas om följande fyra omständigheter kan anses uppfyllda, nämligen:
  1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,
  2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,
  3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och
  4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

Tillväxtverkets principiella bedömning är därför att arbetsgivare inte ska lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag avseende räkenskapsåret 2019 påverkar inte möjligheten att få stöd. Detsamma gäller för bolag med brutna räkenskapsår som avslutas före den 16 mars 2020.

Tillväxtverket tar hänsyn till koncernbidrag och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidsarbete. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller ej i förhållande till de krav lagen uppställer. Värdeöverföringar kopplade till avtalsförpliktelser som har uppkommit före den 16 mars 2020 kan i enskilda fall anses vara förenliga med lagens krav. Varje enskilt företag som tar emot stöd vid korttidsarbete är skyldigt att visa att rätt till stöd föreligger.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.