Vad gäller för löneökningar efter avslutad stödperiod?

Tillväxtverket har gjort bedömningen att det är förenligt med stödet för 2021 att under stödperioden genomföra kollektivavtalade löneökningar samt löneökningar som är i nivå med kollektivavtalade löneökningar i den bransch där företaget verkar. Läs mer här. Samma bedömning gäller om löneökningen genomförs efter stödperiodens slut.

Om en ovanligt stor löneökning görs i nära anslutning till stödperioden kan det ifrågasättas om företaget kan anses ha haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som krävs för att få stöd. Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningar för stöd föreligger och en bedömning får göras av omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel på faktorer som kan påverka bedömningen är hur lång tid som passerat sedan stödperioden avslutades, hur stor kostnaden för löneökningen är samt hur det har gått för företaget efter att stödperioden avslutades.

Tillväxtverket lämnar inte några bindande förhandsbesked och har möjlighet att agera även efter avslutad stödperiod för de fall det finns anledning att misstänka att förutsättningarna för rätten till stöd inte har varit uppfyllda.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.