Hur hanteras uppsagda arbetstagare i korttidsarbete?

Under år 2020, som är en undantagsperiod, kan arbetsgivare få stöd för korttidsarbete även för uppsagd personal. Detta gäller oavsett om den anställde sagts upp före eller efter Tillväxtverkets beslut om korttidsstöd.

Rätten till stöd förutsätter att de anställda som omfattas av korttidsarbete har en löneminskning motsvarande den nivå av löne- och arbetstidsminskning som framgår av lagen och som företaget har avtal för. Löneminskningen avräknas från arbetstagarens ordinarie lön. I de fall då stöd för korttidsarbete avser en uppsagd anställd, bortser dock Tillväxtverket från kravet på löneminskning under den period då uppsägningstiden löper.

Tillväxtverket arbetar med en rutin för att redovisa uppsägning i den slutliga avstämningen. Uppdatering kommer att ske av detta ämne så följ det gärna genom att klicka på "Följ inlägget" nere i höger hörn.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.