Hur hanteras uppsagda arbetstagare i korttidsarbete?

Under år 2020, som är en undantagsperiod, kan arbetsgivare få stöd för korttidsarbete även för uppsagd personal. Detta gäller oavsett om den anställde sagts upp före eller efter Tillväxtverkets beslut om korttidsstöd.

Rätten till stöd förutsätter att de anställda som omfattas av korttidsarbete har en löneminskning motsvarande den nivå av löne- och arbetstidsminskning som framgår av lagen och som företaget har avtal för. Löneminskningen avräknas från arbetstagarens ordinarie lön. I de fall då stöd för korttidsarbete avser en uppsagd anställd, bortser dock Tillväxtverket från kravet på löneminskning under den period då uppsägningstiden löper.

Nu kan du läsa mer om slutavstämningen för korttidsarbete 2020 här: Slutavstämning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Uppsagd personal fortsätter att omfattas av stödet 2021 under samma villkor som under stödet 2020. Även perioden 1 dec 2020 - 30 juni 2021 samt perioden 1 juli - 30 september 2021 är undantagsperioder i detta hänseende.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.