Vad gör jag om jag fyllt i fel lön eller arbetstid i slutavstämningen?

Om du fyllt i felaktig lön, arbetstid eller permitteringsnivå eller på annat sätt behöver komplettera din slutavstämning med rätt information, ska du fylla i och skicka in en Excelfil. Du hittar Excelfilen här och du skickar in den via Min ansökan.

Komplettera endast med information för de arbetstagare som behöver rättas till. 

Här hittar du mer information om komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter slutavstämningen: Komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter sista avstämning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.