Vad gör jag om jag fyllt i fel lön eller arbetstid i slutavstämningen?

Om du fyllt i felaktig lön, arbetstid eller permitteringsnivå eller på annat sätt behöver komplettera din slutavstämning med rätt information, ska du fylla i och skicka in en Excelfil. Du hittar excelfilen för 2020 här och för 2021 här. När du fyllt i den skickar du in den via kompletteringsformuläret i Min ansökan.

Komplettera endast med information för de arbetstagare som behöver rättas till. 

Här hittar du mer information om komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter slutavstämningen: Komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter sista avstämning - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.