Vad händer om jag inte hinner skicka in begäran om ändring av jämförelsemånad i tid?

De företag som Tillväxtverket har kontaktat med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom och som har möjlighet att begära att få sin jämförelsemånad ändrad, ska lämna in en sådan begäran senast tre veckor efter det att företaget kontaktats av Tillväxtverket. Det betyder inte att du som företagare har förlorat möjligheten till att se över om det just i ditt fall skulle vara gynnande att göra en förändring.

När tidsgränsen för att skicka in en begäran gått ut fortsätter Tillväxtverket handlägga de ärenden som berörs av erbjudandet och som inte tidigare tackat ja eller nej till en ändring. Om du inte kommit in med en begäran om ändring behåller du den jämförelsemånad som gällt fram tills nu.

Om vi hinner fatta beslut i ditt pågående ärende innan din begäran kommit in har du alltid möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor efter att du fått beslutet och kan då begära ändrad jämförelsemånad. Detta ger dig ytterligare tre veckor att avgöra om en förändrad jämförelsemånad skulle vara gynnande för ditt företag.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.