Vad händer om arbetsgivaren ansöker om rekonstruktion under tiden för stöd för korttidsarbete?

Att en arbetsgivare blir föremål för företagsrekonstruktion, efter att stöd utbetalats, innebär inte i sig att arbetsgivaren blir återbetalningsskyldig för det mottagna stödet. Arbetsgivaren kan däremot bli återbetalningsskyldig på andra grunder.

I samband med företagsrekonstruktioner händer det ofta att arbetsgivaren inte betalat ut löner till sina arbetstagare och att arbetstagarna får sina löner via lönegarantin. I så fall ska stödet, som avser den period arbetsgivaren inte betalar ut löner, återbetalas till Tillväxtverket.

Arbetsgivare som är föremål för företagsrekonstruktion kan däremot inte få ett förlängt godkännande för preliminärt stöd (observera att förlängt godkännande endast var aktuellt i korttidsstödet 2020).

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.