Vad händer om arbetsgivaren ansöker om rekonstruktion under tiden för stöd för korttidsarbete?

Om arbetsgivaren exempelvis har mottagit stöd samtidigt som löner har utgått via lönegarantin för samma period, skall stödet som är att hänföra till denna period återbetalas. Vad avser tiden efter ansökan om rekonstruktion kan arbetsgivaren ha möjlighet att kvarstanna i korttidsarbete under den tidigare beviljade perioden om så önskas, men detta förutsätter således att ett godkännande redan finns för perioden.

Företag som är föremål för företagsrekonstruktion kan däremot inte få ett förlängt godkännande, och beslut om avslag ska fattas i dessa ärenden enligt 5 b § i lag om korttidsarbete. Arbetsgivaren blir dock alltså inte automatiskt återbetalningsskyldigt i fråga om stöd som redan beviljats, så länge förutsättningarna för att få stödet var uppfyllda vid godkännandet.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.