Vad händer om arbetsgivaren ansöker om rekonstruktion under tiden för stöd för korttidsarbete?

Att en arbetsgivare blir föremål för företagsrekonstruktion, efter att stöd utbetalats, innebär inte i sig att arbetsgivaren blir återbetalningsskyldig för det mottagna stödet. Arbetsgivaren kan däremot bli återbetalningsskyldig på andra grunder.

I samband med företagsrekonstruktioner händer det ofta att arbetsgivaren inte betalat ut löner till sina arbetstagare och att arbetstagarna får sina löner via lönegarantin. I så fall ska stödet, som avser den period arbetsgivaren inte betalar ut löner, återbetalas till Tillväxtverket.

Arbetsgivare som är föremål för företagsrekonstruktion kan däremot inte få ett förlängt godkännande för preliminärt stöd. 

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.