Vad innebär ”avtalsperiod” vid stöd för korttidsarbete?

Avtalsperioden är den period under vilken ett specifikt avtal om korttidsarbete löper. Det behöver inte nödvändigtvis vara under samma tidsram som hela stödperioden.

Avtalsperioder gällande 2020.
Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 60% mellan mars-april är detta en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 80% i maj är detta en annan avtalsperiod. Ett avtal kan också omfatta flera stödnivåer. Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa med 60% mars-april, 80 % i maj-juni och 60 % i juli utgör perioden mars-juli en avtalsperiod. Arbetstiden kan förläggas fritt under hela avtalsperioden, även om den omfattar olika stödnivåer. Detta är inte möjligt i det nya stödet, läs nedan om vad som gäller för det nya stödet.

Läs mer här Är det möjligt att ha olika nivåer av korttidsarbete under en avtalsperiod?
Läs mer här Vad betyder det att avtal om korttidsarbete kan skrivas retroaktivt?

Ändringar gällande avtalsperioder och hur arbetstiden får förläggas 2021.
Under det nya stödet är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete.

Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan olika avtalsperioder.

Förlängningen under perioden juli till september 2021 innebär nya förutsättningar såsom ny jämförelsemånad för alla sökande. En avtalsperiod kan därför inte sträcka sig över månadsskiftet 30 juni – 1 juli 2021. Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – juni 2021 och juli – september 2021.

Exempel:
Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska införas på 60 procent mellan december 2020 – januari 2021 är detta en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska införas på 40 procent mellan februari – april 2021 är detta en annan avtalsperiod. De två avtalsperioderna kan ingå i ett och samma avtal så länge det tydligt framgår vilken nivå av arbetstidsminskning som tillämpas under vilken period.

Företaget kan sedan teckna ett avtal om exempelvis 40 procent mellan maj – juni 2021, detta är då en egen avtalsperiod.

Arbetstiden kan förläggas fritt under respektive avtalsperiod. En avtalsperiod kan inte (till skillnad från under 2020) innehålla flera nivåer av arbetstidsminskning på individnivå.

Observera att det under januari-juni 2021 går att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet (korttidsarbete 2021).
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.