Vad innebär ”avtalsperiod” vid stöd för korttidsarbete?

Avtalsperioden är den period under vilken ett specifikt avtal om korttidsarbete löper. Det behöver inte nödvändigtvis vara under samma tidsram som hela stödperioden.

Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 60% mellan mars-april är detta en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 80% i maj är detta en annan avtalsperiod. Ett avtal kan också omfatta flera stödnivåer. Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa med 60% mars-april, 80 % i maj-juni och 60 % i juli utgör perioden mars-juli en avtalsperiod. Arbetstiden kan förläggas fritt under hela avtalsperioden, även om den omfattar olika stödnivåer.

Läs mer här Är det möjligt att ha olika nivåer av korttidsarbete under en avtalsperiod?
Läs mer här ​Vad betyder det att avtal om korttidsarbete kan skrivas retroaktivt?​​​
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.