Vad innebär det att arbetsgivaren inte får vara på obestånd för att få stöd?

Ekonomiska grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren vid datumet för ansökan:
  • inte är på obestånd
  • inte är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning
  • inte är föremål för företagsrekonstruktion.
Med obestånd avses att arbetsgivaren saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig.

Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion.


Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.


Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.