Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Jämförelsemånad är den referensmånad som används för ansökan och för att veta vilka personer som är aktuella för stöd.

Om du inte har sökt stöd 2020 kommer din jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 att vara september 2020.

För dig som sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara den månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 och följer av Tillväxtverkets definition:

Den kalendermånad som infaller 3 månader före den månad då ansökan inkom eller månaden som inföll 3 kalendermånader innan startmånaden för perioden som företaget söker stöd för – beroende på vilken av dessa som är tidigast.
  • Exempel 1: Företag ABC sökte i april stöd för mars-juli (dvs bakåt i tiden, retroaktivt). Jämförelsemånaden är då 3 månader innan mars, dvs december.
  • Exempel 2: Företag DEF sökte i april stöd för april-juli. Jämförelsemånaden är då 3 månader innan april, dvs januari.    
  • Exempel 3: Företag GHI sökte stöd i april för maj-juli (dvs framåt i tiden). Jämförelsemånaden är då 3 månader innan april, dvs januari. 
Jämförelsemånaden är densamma för ett organisationsnummer, dvs ett företag har endast en jämförelsemånad.

Har du fler ansökningar sedan tidigare är din jämförelsemånad utifrån det ärende som har tidigast stödmånad.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.